Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem  przygotowany jest do wspomagania rozwoju, kształcenia i wychowywania dzieci z autyzmem. Podczas zajęć uczy się diagnozowania potrzeb i możliwości dziecka i jego środowiska, a także podejmowania działań terapeutycznych już od pierwszych tygodni życia dziecka. Zdobywa interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do optymalnego procesu rewalidacji dzieci z autyzmem. Absolwent może pracować w placówkach opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Absolwent posiadający przygotowanie pedagogiczne może uzyskać zatrudnienie w placówkach oświatowych. Po zakończeniu studiów jest przygotowany do konstruowania dalszego własnego rozwoju zawodowego oraz pogłębiania posiadanej wiedzy specjalistycznej w przyszłości.

Studia kwalifikacyjne, 3-semestralne, 350 godzin zajęć, 60 godz. praktyk

 

81-213 Gdynia, ul.Opata Hackiego 8-10, tel. 58 623-09-22 pwsh@pwsns.edu.pl

Copyright © 2014. Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni.

S5 Box