Start

Uczelnia

Rekrutacja

Dziekanat

E-Uczelnia

Kontakt

Start

Rekrutacja 2015

KulturalniKreatywni 2015

zaproszenie

E-Learning Claroline

claroline

Katalog biblioteczny

Wirtualny Dziekanat

Serwer grafików

Grafik pracy uczelni

grafik pracy

Szczegółowe plany zajęć

RedPixel 2015

Era

Nasza aktywność

KulturalniKreatywniKliknij ...
 
KulturalniKreatywni 2014Kliknij ...
 
Dni Kultury HiszpańskiejKliknij ...
 
 

Erasmus+  w pytaniach i odpowiedziach PWSNS w Gdyni otrzymała rozszerzoną Karte Uczelni Erasmusa (EUCX).

Studenci wyjeżdżają najczęściej na jeden semestr studiów w uczelni partnerskiej. Pobyt może zostać przedłużony do dwóch semestrów w ramach tego samego roku akademickiego, co wiąże się z dodatkowymi formalnościami – indywidualne wnioski są rozpatrywane przez Rektora uczelni. Praktyka studencka obejmuje okres wakacyjny od 1 lipca do 30 września.

Aby zrealizować studia zagraniczne, możesz wyjechać po ukończonym pierwszym roku studiów. Na praktykę wyjeżdża się najczęściej w wakacje, by nie opuścić zajęć w macierzystej Uczelni.

Student wyjeżdżający na studia w ramach Programu Erasmus otrzymuje stypendium, które pokrywa większą część wydatków związanych z wyjazdem (tkj. zakwaterowanie, wyżywienie). Student pokrywa koszty transportu i ubezpieczenie, oraz ewentualne inne wydatki. Student NIE PŁACI CZESNEGO ZA SEMESTR ani w PWSNS ani w Uczelni Partnerskiej w trakcie wyjazdu na studia. W uczelni zagranicznej stypendysta Erasmusa jest zwolniony z opłat za studia i egzaminy. Jeżeli przysługuje Ci stypendium krajowe (np. socjalne lub za dobre wyniki w nauce), będziesz je otrzymywać również w czasie studiów za granicą..

Koordynator Programu Erasmus w PWSNS przekazuje studentowi przed wyjazdem wszelkie dane kontaktowe do uczelni partnerskiej. Należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo z biurem współpracy z zagranicą uczelni przyjmującej i poprosić, zwykle w języku angielskim (pomocny także język hiszpański) o pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub kwaterze prywatnej.

Musisz wówczas spróbować zaliczyć go w terminie poprawkowym w uczelni partnerskiej, a jeśli nie będzie to możliwe, należy zgłosić ten fakt Koordynatorowi Programu Erasmus w PWSNS.

Studenci PWSNS w Gdyni realizują 3 miesiące praktyki zagranicznej.

PWSNS Portfolio

REDpixel

  • Kurs Ilustracji i Digital Paintingu w PWSNS. Jeśli rysujesz i chcesz przenieść swoją twórczość do cyfrowej przestrzeni - ten kurs jest dla Ciebie.

  • Każdy z kursantów ma do dyspozycji  komputer graficzny iMac, tablet Wacom Intuos  PRO oraz najnowsze oprogramowanie graficzne.

  • Kurs prowadzi Marek Frankowski – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ilustrator, projektant,  fotograf, wykładowca w PWSNS w Gdyni.

Nasi partnerzy

 
 
 
 
 
 

PWSNS na mapach Google

Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni
81-213 Gdynia, ul.Opata Hackiego 8-10
Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni (PWSNS), jest niepaństwową wyższą szkołą zawodową, utworzoną dnia 14 sierpnia 2001roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145-221/TT/2001. Dnia 6 listopada 2001r. uczelnia została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych MENiS pod Nr 225.